Tuyển nhân viên kinh doanh dịch vụ, sản phẩm phần mềm

Tuyển nhân viên kinh doanh dịch vụ, sản phẩm phần mềm

Những bạn chưa có kinh nghiệm về Mảng KD dịch vụ của công ty sẽ được công ty đào tạo. Những ứng viên đã có kinh nghiệm rồi sẽ được xem xét có cơ hội làm việc trực tiếp tại phòng phát triển kinh doanh của công ty

Tuyển lập trình viên asp.net mvc

Tuyển lập trình viên asp.net mvc

Thưởng hấp dẫn theo chính sách công ty (Lương cơ bản, thưởng lương tháng 13, 14, thưởng tết hấp dẫn; mức thưởng dành cho các cá nhân và tập thể xuất sắc trong các đợt thi đua, …)