Nhãn hiệu của chúng tôi

Việc tạo ra thương hiệu Gialinh là hiện thân của chúng tôi là ai và những gì chúng tôi cung cấp cho các đối tác kinh doanh và khách hàng của chúng tôi, cả bây giờ và trong tương lai.

Hướng dẫn thương hiệu

 

 

Gialinh Logo

 

Biểu tượng này tượng trưng cho một sự cởi mở bên trong nhưng cũng là công nghệ sáng tạo đằng sau Gialinh, được tự động, năng động và tự tối ưu hóa.
Tải về tài liệu
Gialinh logo
Gialinh logo white
Gialinh logo black

 

 

 


Chữ "G"

 

"G" có thể được sử dụng trong khối của biểu trưng đầy đủ, chỉ khi logo đầy đủ được sử dụng ở đâu đó trước khi sử dụng chữ "G". Nên sử dụng một khoảng trống 50% của khoảng trống trên "G" trong trường hợp này.
Tải về tài liệu