Tầm nhìn

Trở thành một tập đoàn kinh hàng đầu Việt Nam và khu vực ASEAN trong lĩnh vực sản xuất và gia công phần mềm thông qua chiến lược phát triển bền vững dựa trên 5 lợi thế cạnh tranh cốt lõi: Quy trình sản xuất kinh doanh hiện đại, hệ thống dịch vụ tư vấn chăm sóc khách hàng tối ưu, chuỗi thương hiệu mạnh, thân thiện và hướng đến cộng đồng, hệ thống quản trị và văn hoá doanh nghiệp đặc thù, tiên phong đầu tư đổi mới công nghệ để mang lại giá trị gia tăng cao nhất cho cổ đông, người lao động và xã hội.

Sứ mệnh

Cung cấp những sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu Gia Linh với chất lượng quốc tế và giá hợp lý, đa dạng nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng, góp phần thay đổi diện mạo kiến trúc đất nước và phát triển cộng đồng.

 

Giới thiệu

Chính sách chất lượng

Triết lý kinh doanh

Thương hiệu