Siêu khuyến mãi tháng 7/2017, thiết kế website tặng 4.990.000

Siêu khuyến mãi tháng 7/2017, thiết kế website tặng 4.990.000

Với bối cảnh kinh tế khó khăn chung, khi mỗi Doanh nghiệp đang tìm một ngách nhỏ trên thị trường để tăng trưởng thì website là một giải pháp hiệu quả để gặp gỡ, buôn bán và trao đổi hàng hóa, dịch vụ trên internet với chi phí thấp nhất.