Cách tạo shortcut trên windows 10

Shortcut là một lối tắt dẫn đến thư mục cần tìm một cách nhanh chóng nhất. Việc tạo shortcut sẽ giúp người dùng giảm bớt được thao tác trong quá trình sử dụng máy tính. Và shortcut hay được để ở desktop nhằm mang lại tính tiện dụng cho người dùng.

Nếu chưa biết cách tạo shortcut, hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây:

Bước 1: Chuột phải vào desktop chọn New >> Shortcut.

tao-shortcut-moi

Bước 2: Khi chọn Shortcut xong trên màn hình sẽ hiện ra cửa sổ Create Shortcut, bạn chỉ cẩn nhập các URI (chuỗi ký tự định danh) đã được thiết lập sẵn để tạo lệnh tắt.

nhap-URI-shortcut

 

Dưới đây là danh sách các URI để tạo shortcut trên Windows 10:

Battery Saver (tiết kiệm pin): ms-settings:batterysaver

Battery Saver Settings (cài đặt tiết kiệm pin): ms-settings:batterysaver-settings

Battery use (thông tin sử dụng pin): ms-settings:batterysaver-usagedetails

Bluetooth: ms-settings:bluetooth

Colors (màu sắc): ms-settings:colors

Data Usage (dữ liệu sử dụng): ms-settings:datausage

Date and Time (ngày, giờ): ms-settings:dateandtime

Closed Captioning (phụ đề): ms-settings:easeofaccess-closedcaptioning

High Contrast (độ tương phản cao): ms-settings:easeofaccess-highcontrast

Magnifier (kính lúp): ms-settings:easeofaccess-magnifier

Narrator (người đọc): ms-settings:easeofaccess-narrator

Keyboard (bàn phím): ms-settings:easeofaccess-keyboard

Mouse (chuột): ms-settings:easeofaccess-mouse

Other Options (Ease of Access) (các lựa chọn khác): ms-settings:easeofaccess-otheroptions

Lockscreen (khóa màn hình): ms-settings:lockscreen

Offline maps (bản đồ ngoại tuyến): ms-settings:maps

Airplane mode (chế độ máy bay): ms-settings:network-airplanemode

Proxy: ms-settings:network-proxy

VPN: ms-settings:network-vpn

Notifications & actions (thông báo và hành động): ms-settings:notifications

Account info (thông tin tài khoản): ms-settings:privacy-accountinfo

Calendar (lịch): ms-settings:privacy-calendar

Contacts (liên hệ): ms-settings:privacy-contacts

Other Devices (các thiết bị khác): ms-settings:privacy-customdevices

Feedback (phản hồi): ms-settings:privacy-feedback

Location (vị trí): ms-settings:privacy-location

Messaging (tin nhắn): ms-settings:privacy-messaging

Microphone: ms-settings:privacy-microphone

Motion: ms-settings:privacy-motion

Radio: ms-settings:privacy-radios

Speech, inking, & typing (cài đặt giọng nói, thiết bị): ms-settings:privacy-speechtyping

Camera: ms-settings:privacy-webcam

Region & language (quốc gia, ngôn ngữ): ms-settings:regionlanguage

Speech: ms-settings:speech

Windows Update: ms-settings:windowsupdate

Work access (kết nối công việc): ms-settings:workplace

Connected devices (thiết bị kết nối): ms-settings:connecteddevices

Developers (nhà phát triển): ms-settings:developers

Display: ms-settings:display

Mouse & touchpad (chuột): ms-settings:mousetouchpad

Cellular (mạng di động): ms-settings:network-cellular

Dial-up: ms-settings:network-dialup

DirectAccess (truy cập trực tiếp): ms-settings:network-directaccess

Ethernet: ms-settings:network-ethernet

Mobile hotspot: ms-settings:network-mobilehotspot

Wi-Fi: ms-settings:network-wifi

Manage Wi-Fi Settings (quản lý cài đặt Wifi): ms-settings:network-wifisettings

Optional features (những thay đổi cài đặt gần đây): ms-settings:optionalfeatures

Family & other (gia đình và người dùng khác): users ms-settings:otherusers

Personalization (thiết lập cá nhân): ms-settings:personalization

Backgrounds (hình nền): ms-settings:personalization-background

Colors (màu sắc): ms-settings:personalization-colors

Start (khởi động): ms-settings:personalization-start

Power & sleep: ms-settings:powersleep

Proximity: ms-settings:proximity

Display: ms-settings:screenrotation

Sign-in: ms-settings:signinoptions

Storage Sense: ms-settings:storagesense

Themes: ms-settings:themes

Typing: ms-settings:typing

Tablet mode (chế độ máy tính bảng): ms-settings://tabletmode/

Privacy (bảo mật): ms-settings:privacy

Bước 3: Nhập tên cho Shortcut >> Finish

nhap-ten-shortcut

 

Khi đó trên màn hình sẽ hiện ra shortcut bạn vừa tạo xong.

Chúc bạn thành công!